Virs sienas ailes
 
Lameles solis (mm)
37,5
37,5
Konstrukcijas platums (mm)
43
35
Gaisa plūsmas vizuālais brīvais laukums (%)
34/48/0
34/48/0