DucoWall Classic W 20V
Tehniskais apraksts
Lameles solis
20 mm
Lameles dziļums
23 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
35 mm
21/50 vadotnes
73 mm
50/50 vadotnes
73 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
37 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
1580 mm
Siets pret insektiem
 uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)