DucoWall Classic W 70S
Теhniskais apraksts
Lameles solis
85 mm
Lameles dziļums
73 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
85 mm
21/50 vadotnes
123 mm
50/50 vadotnes
123 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
53 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
1450 mm
Siets pret insektiem
uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)