DucoWall Classic W 70V
Теhniskais apraksts 
Lameles solis
65 mm
Lameles dziļums
75 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
87 mm
21/50 vadotnes
125 mm
50/50 vadotnes
125 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
44 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
2000 mm
Siets pret insektiem
uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)