DucoWall Solid W 50Z
Теhniskais apraksts
P1
P2
NP
Lameles solis
75 mm
75 mm
75 mm
Lameles dziļums
53 mm
53 mm
53 mm
Konstrukcijas biezums:
40/21 vadotnes
74 mm
74 mm
74 mm
40/70 vadotnes
123 mm
123 mm
123 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
31 %
49 %
0 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Siets pret insektiem
Iekšējais perforēts profils izmantojās kā aizsargs no insektiem
Iekšējais perforētais profils aizsargā no putnu ielidošanas un uzstādās, ja ir nepieciešams
Vadotnes
40/21 (Vieglā) vai 40/70 (Smagā)