DucoWall Classic W 90HP
Теhniskais apraksts
Lameles solis
105 mm
Lameles dziļums
94 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
106 mm
21/50 vadotnes
144 mm
50/50 vadotnes
144 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
57 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
1000 mm
Siets pret insektiem
uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)