DucoWall Classic W 50/75Z
Теhniskais apraksts
Lameles solis
75 mm
Lameles dziļums
53 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
65 mm
21/50 vadotnes
103 mm
50/50 vadotnes
103 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
54 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
1250 mm
Siets pret insektiem
uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)