DucoWall Classic W 80HP
Теhniskais apraksts 
Lameles solis
75 mm
Lameles dziļums
84 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
96 mm
21/50 vadotnes
134 mm
50/50 vadotnes
134 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
49 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
1650 mm
Siets pret insektiem
 uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)