DucoWall Classic W 35V
Теhniskais apraksts
Lameles solis
35 mm
Lameles dziļums
38 mm
Konstrukcijas biezums:
50/12 vadotnes
50 mm
21/50 vadotnes
88 mm
50/50 vadotnes
88 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
35 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
2400 mm
Siets pret insektiem
uzstādās pēc vēlēšanas
Vadotnes

50/12 (Vieglā)

21/50 (Smagā)

50/50 (Smagā)