DucoWall Solid W 30Z
Тehniskais apraksts
P1
P2
NP
Lameles solis 
37,5 mm
37,5 mm
37,5 mm
Lameles dziļums
30 mm
30 mm
30 mm
Konstrukcijas biezums:
40/21 vadotnes
51 mm
51 mm
51 mm
40/70 vadotnes
100 mm
100 mm
100 mm
Caurplūdošās gaisa plūsmas brīvais laukums
34 %
48 %
0 %
Maksimālais solis starp divām vadotnēm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Siets pret insektiem
Iekšējais perforēts profils izmantojās kā aizsargs no insektiem
Iekšējais perforētais profils aizsargā no putnu ielidošanas un uzstādās, ja ir nepieciešams
Vadotnes
40/21 (Vieglās) vai 40/70 (Smagās)